İşletme Yönetimi (II. Öğretim)

İşletme Yönetimi Programı, işletmecilik öğrenimi, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak doğru kararların alınması, stratejik yönetim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları ve çağdaş yönetim teknikleri ile ilgili süreçleri ele alır. Ayrıca küçük yerel şirketlerdeki sorunlarla değil, büyük işletmelerde de görev alabilecek yetenek ve yeterliliği kazandırmaktadır.

Programın Amacı

İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen, kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımında etkin rol oynar. İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan, mesleği ile ilgili mevzuata hâkim ve hukuki sorumluluklarını bilen, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan, ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış, alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, iş hayatında meslek ahlâkının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı Süresince Edineceği Bilgiler

 1. İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme.
 2. İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme.
 3. İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi.
 4. Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme.
 6. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.
 7. Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanıyabilme.
 8. Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.
 9. Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi.
 10. İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme.

Eğitim Programı Süresince Edineceği Beceri ve Alışkanlıklar

 1. Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme ve Bilgisayar Ofis Programlarını kullanabilme becerisi kazandırılır.
 2. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme.
 3. İşletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.
 4. Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.
 5. Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme.
 6. Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme.
 7. Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.
 8. Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme.
 9. Planlı, sistemli takım ruhu anlayışı ile çalışma alışkanlığı kazanabilme.

İşletme Yönetimi Programından Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Edilebileceği Sektörler ve İş Türleri;

Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler. Bu iş imkanlarından bazıları ise şunlardır;

 • Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında,
 • Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,
 • Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,
 • Yatırım ve finans kurumlarında,
 • Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

İşletme Yönetimi Programı Mezunlarının Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları;

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finansman

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Öğretmenliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sermaye Piyasası

Sigortacılık Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Uluslararası Finans

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yönetim ve Bilişim Sistemleri

İşletme Enformatiği

Lojistik Yönetimi

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları

İşletme Yönetimi Programı, ekonominin en önemli birimlerini oluşturan ulusal ve uluslararası işletmelerin; muhasebe, finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler ve diğer bölümlerinde çalışacak uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Her sektörde ve çeşitli konumlarda iş bulabilme imkânına sahiptirler.

Danışmanlar:

İşletme Yönetimi 1 – İşletme Yönetimi 2: Okt. Derya ÖGE SET

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Elmalı Meslek Yüksekokulu
Karyağdı Mahallesi Üniversite Caddesi No:155 07700 Elmalı/ANTALYA
Tel: 0242 618 63 34-35
Tel: 0242 618 63 36 - fax