Mazeret Sınavları (Güncellendi)

Sınavlar 15-16-17 Mayıs 2017 Tarihlerinde Yapılacaktır.

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mazeretleri nedeniyle Yarıyıl İçi (Ara Sınav)  sınavlarına ve Quiz (kısa sınav)sınavlarına katılamayan öğrencilerin listesi *

Sıra NO Öğrenci No: Adı Soyadı: Programı: Dersin Adı:
1- 20161602033 İsmail GÜNEŞ Muhasebe ve Vergi Uyg. -Spor Kültürü II

-Ekonomi II

-Meslek Etiği

-Dönem Sonu Muhasebe İşl. (QUİZ)

2- 20141651011 Emre AĞA MuhasebeveVergiUyg.(İ.Ö) -Mesleki Yabancı Dil II
3- 20161651021 Oğuzhan ZURNACIOĞLU MuhasebeveVergiUyg.(İ.Ö) -Kalite Yön. Sistemleri

-Meslek Etiği

-İş ve Sosyal Güv.Hukuku

-Ticaret Hukuku

4- 20141651011 Emre AĞA MuhasebeveVergiUyg.(İ.Ö) -Mali Tablolar ve Analiz
5- 20151651001 Ayşe YEŞİL Muhasebe ve Vergi Uyg. (İ.Ö) – Mali Tablolar ve Analiz
6- 20151651024 Gürkan DÖNMEZ Muhasebe ve Vergi Uyg. (İ.Ö) – Mali Tablolar ve Analiz
7- 20161603039 Halil TÜNEY İşletme Yönetimi -Ticari Hukuk ( QUİZ)
8- 20161603034 Özcan AYGÜN İşletme Yönetimi -Çevre Koruma
9- 20161653006 Elif ATABAY İşletme Yönetimi(İ.Ö) -Ticari Hukuk ( QUİZ)
10- 20161653006 Elif ATABAY İşletme Yönetimi(İ.Ö) -İngilizce II (QUİZ)
11- 20141653060 İsmail ŞENOL İşletme Yönetimi(İ.Ö) -Lojistik
12- 20141653060 İsmail ŞENOL İşletme Yönetimi(İ.Ö) -İnsan Kaynakları Yön.
13- 20151653032 Nilay DURMUŞ İşletme Yönetimi(İ.Ö) -Ekonomi II

-İnsan Kaynakları Yön.

-İngilizce II

14- 20151653028 Burcu GÜDEN İşletme Yönetimi(İ.Ö) -Ekonomi II

-İnsan Kaynakları Yön.

15- 20161653043 Tuğba KIVRAK İşletme Yönetimi(İ.Ö) -Ticaret Hukuku (QUİZ)
16- 20151604023 Batuhan MERKİT Pazarlama -Yeni Pazarlama Tek.
17- 20121604051 Tansel ŞENKAYA Pazarlama -İstatistik
18- 20151604045 Erbil KESKİNDAĞ Pazarlama – Yeni Pazarlama Tek.
19- 20161612038 Sümeyye TOK Elektrik -A.İ.İ.T 2
20- 20151612058 Özgür KARAGÜL Elektrik -Türk Dili
21- 20151612058 Özgür KARAGÜL Elektrik -Alternatig Akım D.A.
22- 20151612013 İnançDEĞİRMENCİ Elektrik -Alternatig Akım D.A.
23- 20161612040 Gökhan YÜKSEK Elektrik -İngilizce II
24- 20161662034 İbrahim O.BİLGİLİ Elektrik (İ.Ö) -Spor Kültürü 2
25- 20161662038 Hamza GÜRBÜZ Elektrik (İ.Ö) -Spor Kültürü 2
26- 20161662001 Yusuf DURAK Elektrik (İ.Ö) -İngilizce II
27- 20141616055 Müslüm TETİK Elektronik Teknolojisi -Scada Sistemleri
28- 20151616033 Gökhan GÖKDAĞ Elektronik Teknolojisi -Türk Dili II

-Programlanabilir D.

İngilizce (QUİZ)

29- 20141613037 Uğur KAYA Kontrol ve Otomasyon Tek. -İleri Mikrodenetleyici Uy.
30- 20151613035 Murat CANBAZ Kontrol ve Otomasyon Tek. -Sistem Analizi ve Tas.II
31- 20151613038 Mehmet Oktay BAŞAR Kontrol ve Otomasyon Tek. -Kalite Güvence ve Stan.
32- 20161613014 Ömer KARAKAŞ Kontrol ve Otomasyon Tek. -İngilizce II
33- 20151613013 Yıldırım ŞENGÜN Kontrol ve Otomasyon Tek. -Sistem Analizi ve Tas.II
34- 20151613008 Ahmet ÇETİN Kontrol ve Otomasyon Tek. -Kalite Güvence ve Stan.
35- 20151613013 Yıldırım ŞENGÜL Kontrol ve Otomasyon Tek. – Kalite Güvence ve Stan.
36- 20151613017 Abdil KARA Kontrol ve Otomasyon Tek. -Spor Kültürü II

-Temel Programlama

-Sayısal Tasarım

37- 20161617073 İbrahim KALAYLI Haberleşme Teknolojisi -Antenler ve Mikr. Tek.
38- 20161617053 Ali UÇAN Haberleşme Teknolojisi -İletişim

-Spor Kültürü II

39- 20151617004 MustafaKemalÖZEN Haberleşme Teknolojisi -Fiber Optik Haberlş.

-Kalite Güvence ve Stan.

40- 20151617004 MustafaKemalÖZEN Haberleşme Teknolojisi -Telefon İletişim ve Anah.
41- 20141617066 Ahmet KASIMOĞULLARI Haberleşme Teknolojisi -İleri Mikrodenetleyici Uygulamaları
42- 20141617066 Ahmet KASIMOĞULLARI Haberleşme Teknolojisi -Fiber Optik Haberleşmesi
43- 20141617066 Ahmet KASIMOĞULLARI Haberleşme Teknolojisi – Antenler ve Mikr. Tek.
44- 20141617066 Ahmet KASIMOĞULLARI Haberleşme Teknolojisi -Sistem Analizi ve Tas.II
45- 20151617031 Cengiz ALTUN Haberleşme Teknolojisi -A.A.D.A
46- 20151617049 Kenan Kağan KURU Haberleşme Teknolojisi -A.A.D.A
47- 20161617078 Durmuş Ali AYDIN Haberleşme Teknolojisi -Uydu Habrl. Ve Hüc.Hab.
48- 20151611019 Hatice GÜNEL Seracılık -Sera İnşaası
49- 20151611009 Ömer BAGANA Seracılık -İngilizce II
50- 20161611011 Engin SAĞIROĞLU Seracılık -Örtü Altı Meyve Yetş.

-İngilizce II

51- 20151602008 Faruk YILDIZ Tarım Makinaları -Tarımsal Mekanizasyon İş.

-Sera Mekanizasyonu

52- 20151612006 İbrahim ÖZDEMİR Elektrik – Scada Sistemleri
53- 20151612013 İnanç DEĞİRMENCİ Elektrik -Sarım Tekniği
54- 20151612058 Özgür KARAGÜL Elektrik – Sarım Tekniği
55- 20141617066 Ahmet KASIMOĞULLARI Haberleşme Teknolojisi -Telefon İletişim ve Anahtarlama Sistemleri
56- 20161612025 Burak EROĞLU Elektrik -Trafo ve Doğru Akım Mk
55- 20161601053 Abidin ÖZTAŞ Muhasebe ve Vergi Uyg. -İstatistik

-A.İ.T.T(QUİZ)

56- 20161604028 Selahattin GÖKDEMİR Pazarlama -İngilizce II

-A.İ.İ.T

-Ticari Matematik

-Yönetim ve Organizasyon

-İstatistik

-Yönlendirilmiş Çalışma

0

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Elmalı Meslek Yüksekokulu
Karyağdı Mahallesi Üniversite Caddesi No:155 07700 Elmalı/ANTALYA
Tel: 0242 618 63 34-35
Tel: 0242 618 63 36 - fax