Birim Etkinlik Komisyonu Görev ve İşleyişi

BİRİM ETKİNLİK KOMİSYONU GÖREV VE İŞLEYİŞİ

  1. Birim etkinlik komisyonun eğitim-öğretim döneminde en az bir planlama ve bir değerlendirme olmak üzere iki kez toplanması.
  2. Eğitim-Öğretim dönemi içersinde düzenlenecek olan birim etkinliklerin planlanması,
  3. Eğitim-Öğretim içersinde düzenlenecek olan etkinliklerin, tanıtım ve dokümanlarının hazırlanması, ayrıca bir hafta öncesinde etkinliğin merkeze bildirilmesi,
  4.  Gerçekleştirilen etkinlik sonrası geri bildirim anketlerinin elden veya online olarak öğrencilere uygulanması
  5. Etkinlik geri bildirim sonuçların verilerinin depolanması (saklanması)
  6. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kişisel ya da mesleki gelişim amacına hizmet eden eğitimlerin belirlenip merkeze iletilmesi.

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Elmalı Meslek Yüksekokulu
Karyağdı Mahallesi Üniversite Caddesi No:155 07700 Elmalı/ANTALYA
Tel: 0242 618 63 34-35
Tel: 0242 618 63 36 - fax