Elmalı İlçemiz

Elmalı

Elmalı ilçesi, Güney Anadolu’yu kapsayan Toros Dağlarının Batı Akdeniz Bölgesinde uzanan Kıvrımları arasına sıkışmış Çanak şeklindeki bir plato üzerinde kurulmuştur. Kuzey yarımküre 46-46 doğu meridyen düzleminde ve 2503 m yüksekliğe varan Elmalı Dağının güney eteğindedir.
İlçenin kuzeyinde Elmalı Dağı, doğusunda Tilkicilik Tepesi, batısında Topdağı Tepesi, güneyinde de Elmalı Ovası yer almaktadır. İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1050-1150 metreler arasında değişir. Elmalı’nın denize 40 km gibi bir dikeyde olması yanında rakımı göz önüne alınınca, ısı ortalamasındaki sahil yayla etkileşmesi açıkça kendini gösterir.

Elmalı Ovası coğrafyacılarca bulundukları köy adlarına göre dört bölüme ayrılmak suretiyle incelenir bu bölümler:

Semahöyük Ovası
Kaşciftliği
Eskihisar
Düden
Ziraata elverişli bu geniş ovalar üzerinde Karagöl ve Avlan gölü bulunurdu . 1975 yılında hizmete giren tünel sayesinde… Avlan gölünün suları Başgöz deresine boşaltılması sağlanmıştır. (Günümüzde ise yapılan yanlış anlaşılmış ve gölün tekrar eski haline getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Gölün sularının taşınmasıyla Doğal denge bozulmuş essiz sedir ormanlarımız da bundan etkilenmiştir.)

Zirai istatistiklere göre, Elmalı’nın toplam arazi kullanım alanları şöyle belirlenip sıralanabilir:
52.090 Hektar Kullanılan arazi
9.240 Hektar Bağ – Bahçe
17.645 Hektar Çayır-Mera
63.244 Hektar Orman
9.500 Hektar Kullanılmayan Arazi
7.500 Hektar Yerleşim Merkez
15.940 Hektar Toplam Arazi


Elmalı Höyükler

Elmalı‘ya bağlı köylerde üç höyük bulunmaktadır. Bunlardan ilki şehrin batısındaki Müğren Köyü’ndeki höyüktür. Arkeolojik yüzey araştırmaları burada çeşitli uygarlıklara ait izler olduğunu göstermektedir. Yine batıda Semahöyük Köyü’nde bulunan ikinci höyüğün üstünde Osmanlı ve Türk mezarlığı bulunduğu için bugüne kadar araştırma yapılmamıştır. Üçüncü ve en büyük höyük ise şehrin güneyinde, ElmalıKaş yolu üzerinde, Beyler Köyündeki Beyler Höyüğüdür. Bu höyükte yapılan kazılarda, bronz çağından bu yana devamlı bir yerleşimin izleri görülmektedir. Kazılarda çıkarılan arkeolojik buluntular Antalya Müzesi‘nde sergilenmektedir.


Elmalı Tümülüsler

Şehrin doğusunda, Elmalı‘ya 6 km. uzaklıktaki Bayındır Köyü yakınlarındadır. Yan yana duran birkaç tümülüsten birinde yapılan kazılarda M.Ö. 7. yy.a ait buluntulara rastlanmıştır. Antalya Müzesi‘nin özel bir bölümünde sergilenen bu buluntular bölgenin bu dönemdeki yaşamından kesitler vermektedir.


Elmalı Anıt Mezarlar

Elmalı‘da bilinen iki anıt mezar vardır. Bunlardan ilki Karaburun diğeri ise Kızılbel’dedir. AntalyaElmalı yolu üzerindeki Karaburun Kral mezarı odasının duvarları av ve savaş sahnelerinden oluşan fresklerle süslüdür. Kızılbel mezar anıtı ise şehrin batısında ElmalıYuvayol yolu üzerindedir. Kalker bloklardan oluşmuş bir odadan ibarettir.


Elmalı Definesi

1984 yılında AntalyaElmalı yol çizgisinin hemen kuzeyinde, Kral Mezarı ile Gökpınar Köyü arasında bulunmuştur. 190 adet gümüş antik sikkeden oluşan bu define antika kaçakçıları tarafından Amerika’ya kaçırılmıştır. Halen özel bir kişinin malı olarak Boston Museum Fine Arts’da bulunmaktadır. Yeryüzünün en kıymetli antik sikkesi olarak nitelenen Atina Decadrachmeleri (14 adet, her biri 600.000$) bu büyük define yer almaktadır.


Elmalı Camiler

Elmalı ilçesinde yer alan Selçuklu Camii, Kütük Camii, Sinan-ı Ümmi Camii, Ömer Paşa Camii ve Külliyesi kentin görülmeye değer eserleridir.


Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Elmalı Meslek Yüksekokulu
Karyağdı Mahallesi Üniversite Caddesi No:155 07700 Elmalı/ANTALYA
Tel: 0242 618 63 34-35
Tel: 0242 618 63 36 - fax