Okulumuz

Yüksekokulumuz 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d –2 maddesine göre 1993 yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü’nde Muhasebe Programı,Teknik Programlar Bölümü’nde Tarım Alet ve Makinaları Programı ile kurulmuş ve 1993-1994 eğitim-öğretim yılında 42 (kırk iki) öğrenci ile öğretime başlamıştır.

1997 yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde İşletme Programı açılmıştır. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Pazarlama Programı’na, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Elektrik Programı’na, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Endüstriyel Otomasyon Programı’na, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Endüstriyel Elektronik Programı’na, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında ise Elektronik Haberleşme Programına öğrenci alınmıştır.

Bölümlerle ilgili açıklamalar Tablo 1’de gösterilmiştir.

TABLO–1 BÖLÜMLER

BÖLÜM PROGRAM Eğitim Düzeyi Eğitime Başlama Dönemi
İktisadi İdari Programlar Muhasebe Programı Ön Lisans 1993-1994
İşletme Programı 1997-1998
Pazarlama Programı 2000-2001
Muhasebe Programı (İÖ) 2009-2010
İşletme Programı (İÖ)
Teknik Programlar

 

Tarım Alet ve Makinaları Prog. Ön Lisans 1993-1994
Elektrik 2002-2003
Otomasyon Tek. Prog. 2004-2005
Elektronik Tek. Prog. 2005-2006
Haberleşme TEk. Prog. 2006-2007
Seracılık 2009-2010
Elektrik (İÖ)

Yüksekokulumuzda halen 22 Öğretim Görevlisi ile 1 Okutman ve 12 İdari Personel görev yapmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi varlık nedeni olarak kabul ettiği dört temel görev alanını şu şekilde tanımlamaktadır:

–          Öğrenci hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla ve akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek,

–          Evrensel düzeyde bilimsel üretim yapmak,

–          Bilimsel üretimin teknolojiye dönüşümünü sağlamak,

–          Sürekli eğitim, sağlık ve diğer sektörel hizmetlerle, toplumun bilgi teknoloji ve sosyal gereksinimlerine en üst düzeyde yanıt vermek.

Akdeniz Üniversitesi’nin Elmalı ilçesinde bulunan akademik bir birimi olarak Yüksekokulumuzda da belirtilen misyon çerçevesinde eğitim-öğretim verilmektedir.

Elektrik Atölyesi: Elektrik şalt, kumanda ve elektrik montaj hizmetlerini görecek bir modern donanımlı atölyemiz mevcuttur. Atölyede toplam 40 adet çalışma masası ve gerekli olacak her türlü araç ve gereç ile bol miktarda şalt ve kumanda malzemesi bulunmaktadır.

PLC ve Mikroişlemciler Laboratuarı: Tüm giriş ve çıkış üniteleri ile birlikte 6 adet Simatik S5 PLC seti ve programlama cihazı, 15 adet komple monitör, bilgisayar ve giriş çıkış üniteleri ile birlikte mikroişlemci seti,  çeşitli miktarlarda AVO metre, değişik ölçü aletleri,  havya, el aletleri vb. gibi malzemeler mevcuttur. Ayrıca PIC Kontrol, Elektronik Devre Kontrolü yapılmaktadır.

Elektronik, Ölçme ve Denetim Laboratuarı: Elektrik Makineleri ve Kontrol Üniteleri mevcut ve çalışır haldedir. Laboratuarda 10 adet osiloskop, yeterli miktarda elektronik cihaz ve sarf malzemesi, kontrol elemanları ile muhtelif ölçüm cihazları bulunmaktadır.

Tarım Alet ve Makineleri Atölyesi : Tarım Alet ve Makineleri Programı öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde almış oldukları teorik derslerin uygulamasını sağlamak amacıyla her türlü alet ve makine-teçhizat bu atölyede bulunmaktadır.

Bilgisayar Laboratuarı: Yüksekokulumuzda 2 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Toplam 60 adet bilgisayar, öğrencilerin yazılım ve donanım bilgilerini arttırmak için yeni teknolojileri sunmaktadır.

Yabancı Dil Laboratuarı: Yabancı dil eğitimi Yabancı Dil Laboratuarında yapılmaktadır.

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Elmalı Meslek Yüksekokulu
Karyağdı Mahallesi Üniversite Caddesi No:155 07700 Elmalı/ANTALYA
Tel: 0242 618 63 34-35
Tel: 0242 618 63 36 - fax