Seracılık

Programımız 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Kuruluş amacımız, özelde sera yetiştiriciliğinde olmak üzere bitkisel üretimde aktif olarak çalışabilecek donanımlı ara elemanlar yetiştirmektir.

Programımızda dört dönem boyunca sera donanımları ve inşası, sebze, meyve ve kesme çiçek yetiştirme teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, bitki besleme ve gübreleme uygulamaları ile topraksız tarım ve organik tarım alanlarında 40’a yakın ders verilmekte ve bu dersler uygulama alanlarımızda da pratiğe aktarılmaktadır. Ayrıca tarım sektöründeki farklı alanlara da teknik geziler düzenlenmekte, fuarlara katılım sağlanmaktadır.

Yüksekokulumuzun yer aldığı Elmalı İlçesi bölgede yayla seracılığının yapıldığı önemli merkezlerden biridir. Bu kapsamda programımız eğitim ve öğretimin yanı sıra, farklı organizasyonlar düzenleyerek bölgedeki çiftçi eğitimlerine katkı sağlamakta ve sahil seracılığı yanında yayla seracılığı faaliyetlerinin de geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Ülkemizde seracılık sektörü gelişimini sürdürmekte ve sektörde çalışacak teknik donanıma sahip ara eleman ihtiyacı da artmaktadır. Özellikle Antalya ilinin ülkemizde sera yetiştiriciliğinin merkezi konumunda olması, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası doğrudan sektörde çalışabilme olanağını artırmaktadır.

Danışmanlar:

Seracılık 1 – Seracılık 2: Öğr. Gör. Burçin ÇAKALOZ

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Elmalı Meslek Yüksekokulu
Karyağdı Mahallesi Üniversite Caddesi No:155 07700 Elmalı/ANTALYA
Tel: 0242 618 63 34-35
Tel: 0242 618 63 36 - fax