Tarım Makinaları

Programın Kuruluşu

1993 yılında Tarım Alet ve Makinaları adıyla açılan bu program aynı yıl eğitim-öğretime başlamıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 4702 sayılı Kanun uyarınca MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi ile Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş ile öğrenci yerleştirilmesine başlanmıştır. Öğretim dili Türkçe’dir. Öğrenim süresi iki yıldır. Örgün eğitim-öğretim olup, kırkar kişi öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

Programın Amacı

Tarım Makinaları Programında; tarımsal üretimde kullanılan tüm alet ve makinaların yapımı, çalıştırılması ve tamir-bakımı ile tarımsal işlemler konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Ayrıca bu program;

 • Kullanacağı tarım alet ve makinaların mekanik ve elektriksel ilkelerini anlayabilen,
 • Mühendislik çizimlerini yapabilen ve yorumlayabilen,
 • Çalışma, bakım ve tamirlerini planlayan, yöneten ve deney yapabilen,
 • Teknik raporlar yazabilen, verileri ölçebilen, kaydedebilen ve kayıtları tutabilen,
 • Standart aletlerin bölge şartlarına ve özel ürünlere uygunluk sağlamaları amacıyla yenilenmesi ve geliştirilmesini kolaylaştırabilen

Tarımsal Mekanizasyon Teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim-Öğretim İmkanları

Yüksekokul bünyesinde mevcut bulunan üretim alanlarında; öğrencilerimiz toprak işleme, ekim, dikim, gübreleme, tarımsal ilaçlama, hasat gibi tarımsal işlemlerin uygulamalarını yapabilmektedirler. Programımızda okuyan öğrencilerimizin eğitim, staj ve el becerilerini arttırmak ve geliştirmek amacıyla Programımıza ait atölyede uygulamalı derslerin eğitimi verilmektedir. Bu atölyede;

 • 2 adet çanta kaynak makinası,
 • 1 adet sütunlu matkap,
 • 11 adet ahşap çalışma tezgâhı,
 • 1 adet toprak burgusu,
 • 1 adet rototiller,
 • 1 adet pnömatik ekim makinası,
 • 1 adet döner kulaklı pulluk
 • 1 adet 2 gövdeli kulaklı pulluk,
 • 1 adet diskli pulluk,
 • 1 adet tepsi testere,
 • 1 adet 100 lt bahçe pülverizatörü,
 • 1 adet 3,5 tonluk tek akslı römorkbulunmaktadır.

Programımıza ait makine parkında tarımsal üretimde kullandığımız alet ve makinalar mevcuttur. Bu alet ve makinaların öğrencilerimize tanıtımı yapılmakta ve kullanımı için olanak sağlanmaktadır. Ön lisans eğitiminde branş derslerinin yanı sıra, Yüksekokulumuzda bulunan bilgisayar laboratuarlarında her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde dersler uygulamalı olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz, ilk yarıyıl ofis programlarını kullanmaya başlamakta daha sonraki dönemlerde ise bilgisayar destekli çizim (Autocad) becerisini kazanmaktadır.

Danışmanlar:

Tarım Makinaları 1 – Tarım Makinaları 2 Öğr. Gör. Adem COMART

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Elmalı Meslek Yüksekokulu
Karyağdı Mahallesi Üniversite Caddesi No:155 07700 Elmalı/ANTALYA
Tel: 0242 618 63 34-35
Tel: 0242 618 63 36 - fax