TEK DERS SINAVI DUYURUSU (GÜNCELLENDİ 21.01.2022)

TEK DERS SINAVI DUYURUSU!!!!!

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU TEK DERS SINAVLARI 16 ŞUBAT 2022 TARİHİNDE SAAT: 14:00’DE YAPILACAKTIR.

ÖĞRENCİLER  BAŞVURULARINI ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (OBS)’DEN VEYA ŞAHSEN DİLEKÇE İLE MÜRACAAT EDEREK YAPMALARI GEREKMEKTEDİR..

BAŞVURU YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZ TEK DERS SINAVINDAN YARARLANAMAZ.

TEK DERS MEZUNİYET AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİNDİR.

TEK DERS SINAVI KOŞULLU.

Madde 15 – (1) Tek ders sınavı; mezuniyet aşamasına gelmiş, müfredatında bulunan tüm dersleri almış, devam koşulunu yerine getirmiş olan ve bir dersten koşullu başarılı veya bir dersten başarısız durumda olan öğrencilere, her yarıyılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın, güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılan yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavları ile yaz okulu sonunda yapılan dönem sonu sınavları sonrasında tanınan sınav hakkıdır.

Tek ders sınavına ilişkin diğer esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınav tarihi birim yönetim kurullarınca belirlenir ve sınav tarihinden on beş gün önce ilan edilir.

b) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.

c) Başarısızlık halinde ya da 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki koşulların sağlanamadığı durumda, öğrencinin tek ders sınav notu geçersiz sayılır.

ç) Yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden birim yönetim kurulunca belirlenenler için tek ders sınavı yapılmaz. Dersin tekrar alınması gerekir.

(2) Staj ve Bitirme çalışması dersleri için tek ders sınav hakkı kullanılamaz.

(3) Tek ders sınavının mazereti olmaz.

0

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Elmalı Meslek Yüksekokulu
Karyağdı Mahallesi Üniversite Caddesi No:155 07700 Elmalı/ANTALYA
Tel: 0242 618 63 34-35
Tel: 0242 618 63 36 - fax