Yeni Kayıt Duyurusu

KAYIT DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

I-) İnternet üzerinden Bilgi Formu doldurulması gerekmektedir. https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx (e-devlet kaydı yerine geçmemektedir.)
II-) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi veya öğrenci belgesi gibi belgeler mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)
III-) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge. (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı için Yeni Kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz kayıt esnasında tercih Kılavuz’da belirtilen ÖZEL KOŞULA istinaden aşağıda belirtilen HEYET RAPORUNU almaları önem arz etmektedir.
*Sadece Sivil savunma ve itfaiyecilik Programını kazananlar IV. Maddeyi de dikkate alacaktır
*IV-) Tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Bünyesinde İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji veya Ruh Hastalıkları uzmanları bulunan ve bu uzmanların katılımıyla sağlık kurulu/kurulları teşekkül edebilen Kamu Hastaneleri) alınacak Sağlık Kurulu Raporu

0

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Elmalı Meslek Yüksekokulu
Karyağdı Mahallesi Üniversite Caddesi No:155 07700 Elmalı/ANTALYA
Tel: 0242 618 63 34-35
Tel: 0242 618 63 36 - fax