YÜKSEKOKULUMUZUN DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİ 

2014 YILI İTİBARİ İLE AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ  (4 YILI) DOLDURAN, 4 YIL ÜST ÜSTE DERS KAYDI YAPMAYAN VE ÖĞRENİM HARCINI YATIRMAYAN ÖĞRENCİLERİN İLİŞİKLERİ KESİLECEKTİR.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

 

26/11/2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28 inci Maddesi gereğince 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin (c) Fıkrası hükümleri değişmiş olup; söz konusu Maddenin Üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans diploma programlarında uygulanmasına ilişkin hazırlanan “Akdeniz Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Fıkrasının Uygulanmasına İlişkin Esaslar” ve “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sonunda Uygulanacak İki Ek Sınava İlişkin
Takvim”  18.12.2018 tarih ve 159816 sayılı yazımız ile birimlere bildirilmiş olup; söz konusu esaslar ve takvim Üniversitemz “http://oidb.akdeniz.edu.tr/2547-sayili-yuksekogretim-kanununun-44-uncu-maddesi-c-fikrasi-hukmu-geregince-2014-ve-daha-onceki-yillarda-kayit-yaptiran-ogrencilerin-dikkatine/” internet adresinde yayımlanmıştır.

 

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR…

 

0

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Elmalı Meslek Yüksekokulu
Karyağdı Mahallesi Üniversite Caddesi No:155 07700 Elmalı/ANTALYA
Tel: 0242 618 63 34-35
Tel: 0242 618 63 36 - fax